MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİMADEN MÜHENDİSLİĞİ


Öğrenci Çıktıları


ODTÜ Maden Mühendisliği Lisans Programı, öğrencilerin mezun olduklarında aşağıdaki bilgi, beceri ve davranışları edinmiş olmalarını amaçlamaktadır:

a.Matematik, bilim ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisine sahip olması.

b.Deney tasarlama, uygulama, veri analizi ve yorumlama becerisine sahip olması.

c.Gerçekçi ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, iş güvenliği ve sağlığı, üretilebilirlik, ve sürdürülebilirlik kısıtları çerçevesinde,  ihtiyaç duyulan bir sistemi veya bileşenini veya bir prosesi tasarlama becerisine sahip olması.

d.Bağımsız ya da çok disiplinli takımlarda lider veya takımın bir üyesi olarak çalışabilmesi.

e.Maden mühendisliği uygulamalarındaki problemleri belirleyebilmesi, tanımlayabilmesi ve bu problemlere yaratıcı ve yararlı çözümler bulabilmesi.

f.Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olması.

g.İngilizce ve Türkçe Dillerinde etkili iletişim becerilerine sahip olması.

h.Maden mühendisliği çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel, ve toplumsal etkilerini anlamak için gereken kapsamlı eğitimi almış olması.

i.Bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmek için yaşam boyu öğrenmeye açık olması.

j.Maden mühendisliği ile ilgili güncel konularda bilgili olması.

k.Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern mühendislik araçlarını kullanabilme yeteneklerinin olması.