MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİMADEN MÜHENDİSLİĞİ


Taylan Bozdag egitim bursu

Başvuru formu

Dr. Taylan BOZDAĞ'a ait Özgeçmiş

 

1. Şahsi Bilgiler

          Doğum Tarihi   :  11 Aralık 1964

          Doğum Yeri     :  Üsküdar, İstanbul

          Medeni Hali     :  Bekar

          Ev Adresi         :  Salkım Söğüt Sk. 21/7

                                    Dikmen, Ankara

          İş Adresi          :  ODTÜ Maden Müh. Böl.

                                    06531 Ankara

          Telefon            :  +312 2102665 (İş)

                                    +312 4792922 (Ev)

          Faks                :  +312 2101265

          E-mail              :  taylan@metu.edu.tr

 

2. Öğrenim Durumu

          Lisans                   :  Maden Mühendisi, ODTÜ, 11 Temmuz 1986

          Yüksek Lisans      :  Maden Mühendisi, ODTÜ, 22 Eylül 1988

          Doktora                :  Maden Mühendisi, ODTÜ, 25 Mart 1996

 

3. Akademik Görevler

     i. Araştırma Görevlisi  : 8 Eylül 1986-18 Ekim 1995, ODTÜ Maden Müh. Böl.

     ii.Uzman                       : 19 Ekim 1995 – Nisan 2001, ODTÜ Maden Müh. Böl.

 

4. Yayınlar

     i.   Yurtdışı Makaleler     :     2

     ii.  Yurtdışı Bildiriler   :    15

     iii.  Yurtiçi Bildiriler          :     3

     iv. Araştırma Raporları   :     11

 

5. Üyelikler

          -   TMMOB Maden Mühendisleri Odası

          -   Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği

          -   International Society for Rock Mechanics

 

6. Yayın Listesi

Bozdağ, T., "Indirect rippability assessment of coal measure rocks", M.S. Thesis, Middle East Technical University, 1988, Ankara, Turkey (Yayınlanmamış)

 

Karpuz, C., Paşamehmetoğlu, A.G., Bozdağ, T., Müftüoğlu, Y., "Rippability assessment in surface coal mining", Second Int. Symp. on Mine Planning and Equipment Selection in Surface Mining, Calgary, Alberta, November 9, 1990, pp. 315-322.

 

Dinçer, A.T., Bozdağ, T., Paşamehmetoğlu, A.G., "An  expert system  for tunnel support design based on  Q-system",  Second   Symposium  on  Application of   Mathematical  Methods   and   Computers  in  Geology,   Mining   and  Metallurgy, Belgrade, 21-25 October 1991.

 

Paşamehmetoğlu, A.G., Yesil, M.M., Bozdağ, T., "Convergence and  load  measurements  in  an  underground  mine  in Turkiye",  11th Int. Conference on Ground  Control  in Mining, Wollongong, July 7-10 1992, 308-313.

 

Paşamehmetoğlu, A.G., Yeşil, M.M., Bozdağ, T., "A  design approach for a swelling rock in an underground mine in Turkiye",  11th Int. Conference on Ground Control  in Mining, Wollongong, July 7-10 1992, 534-539.

 

Paşamehmetoğlu, A.G., Bozdağ, T., Yeşil, M.M., "The three dimensional swelling behaviour of clay bearing rocks", Proceedings of the International Symposium on Assessment and Prevention of Failure Phenomena in Rock Engineering", 5-7 April 1993, Istanbul, Balkema, Rotterdam, 355-360.

 

Yeşil, M.M., Paşamehmetoğlu, A.G., Bozdağ, T., "A triaxial swelling test apparatus", Int. J. Rock Mech. Min. Sci. and Geomech. Abst., 30, 1993, 443-450.

 

Düzgün, H.Ş.B., Bozdağ, T., Paşamehmetoğlu, A.G."Probabilistic wedge stability analysis by advanced First Order Second Moment (FOSM) method" Proceedings of the Third Int. Symp. on Mine Planning and Equipment Selection, October 18-20, 1994, Istanbul, 833-838.

 

Düzgün, H.Ş.B., Paşamehmetoğlu, A.G., Bozdağ, T., "A reliability approach to wedge stability analysis", Proceedings of 8th International Congress on Rock Mechanics, September 25-30, 1995, Tokyo, 389-392.

 

Özdoğan, M., Paşamehmetoğlu, A.G., Karpuz, C., Hindistan, M.A., Bozdağ, T., "Performance monitoring on the excavability of dragline - a case study", Mine Planning and Equipment Selection, Calgary, Canada, 1995.

 

Bozdağ, T., Sarı, D., Paşamehmetoğlu, A.G., Büyükköse, M., "Berke barajı jeofizik ve kaya mekaniği araştırmaları", 3. Ulusal Kaya Mekaniği Sempozyumu, Ankara, 15-16 Şubat, 1996, pp. 145-155.

Düzgün, H.Ş.B., Bozdağ, T., Paşamehmetoğlu, A.G., "Kaya şevlerinin duraylılık analizlerine bir güvenirlik yaklaşımı", 3. Ulusal Kaya Mekaniği Sempozyumu, Ankara, 15-16 Şubat, 1996, pp. 169-180.

 

Sarı, D., Bozdağ, T., Paşamehmetoğlu, A.G., Özgenoğlu, A., "Bilgisayar kontrollü direkt-makaslama aleti", 3. Ulusal Kaya Mekaniği Sempozyumu, Ankara, 15-16 Şubat, 1996, pp. 263-271.

 

Bozdağ, T., "Development of a particle size distribution analysis system by digital image processing", Ph.D. Thesis, Middle East Technical University, 1996, Ankara, Turkey (Yayınlanmamış)

 

Bozdağ, T., Sarı, D., Paşamehmetoğlu, A.G., "Geophysical and rock mechanics investigations at Berke dam site", Eurock '96 Prediction and Performance in Rock Mechanics and Rock Engineering, Torino, Italy, September 2-5, 1996, pp. 505-510.

 

Karpuz, C., Bozdağ, T., "A comparison on the double cantilever beam and short rod fracture toughness test results of Ankara andesite", Eurock '96 Prediction and Performance in Rock Mechanics and Rock Engineering, Torino, Italy, September 2-5, 1996, pp. 53-58.

 

Paşamehmetoğlu, A.G., Bozdağ, T.,  Özdoğan, M., Karpuz, C., Hindistan, M.A., "Dragline monitoring for the determination of excavatability-a case study", Surface Mining 1996, Johannesburg, South African Institute of Mining and Metallurgy, 1996 (Baskıda)

 

Düzgün, H.Ş.B., Bozdağ, T. & Paşamehmetoğlu, A.G., 1996. "Short Term Production Estimation of Marble Processing Plant by Discrete Event Simulation", Proc. of 1st International Symposium on Mine Simulation via the Internet (CD-ROM).

 

Sarı, D., Paşamehmetoğlu, A.G. & Bozdağ, T., 1997. "Modelling of Earthquake Fault by a New Computer Controlled Direct-Shear Apparatus", 36th US. Rock Mechanics Symposium, NYROCKS'97, New York (CD-ROM), Abstracted in Int. J. of Rock Mech. Min. Sci., Vol. 34/3-4, 349.

 

Bozdağ, T. & Karpuz, C., 1997.  "Development of a Particle Size Distribution Analysis System by Digital Image Processing", International Journal of Surface Mining, Reclamation and Environment, Vol. 11, 59-67.

 

Başarır, H., Bozdağ, T. ve Karpuz, C., 1998. “Bilgisayar Kontrollü Sürekli Yenilme Durumlu Üç Eksenli Deney Sistemi Geliştirilmesi”, 4. Ulusal Kaya Mekaniği Sempozyumu, Zonguldak, 22-23 Ekim, s. 61-75.

Başarır, H., Karpuz, C., Bozdağ, T. "Rippability Assesment Studies at Tuncbilek Coal Mine ", 9. Mine Planning and Equipment Selection Symposium, Athens, 6-9 November, 2000, pp. 515-522.

7. Proje Raporları

Paşamehmetoğlu, A.G., Karpuz, C., Müftüoğlu, Y., Özgenoğlu, A., Bilgin, A., Ceylanoğlu, A., Bozdağ, T., Toper, Z., Dinçer, T., "TKİ dekapaj ihale panoları için makina parkı seçimi- maliyet analizi ve birim maliyetin (TL/m3) saptanması", Cilt 1- Jeoteknik ve performans verilerinin değerlendirilmesi kazılabilirlik sınıflama sisteminin önerilmesi, Nihai Rapor, ODTÜ, Ankara, Mayıs, 1988, 150 sayfa.

 

Paşamehmetoğlu, A.G., Karpuz, C., Müftüoğlu, Y., Özgenoğlu, A., Bilgin, A., Ceylanoğlu, A., Bozdağ, T., Toper, Z., Dinçer, T., "TKİ dekapaj ihale panoları için makina parkı seçimi- maliyet analizi ve birim maliyetin (TL/m3) saptanması", Cilt 2- Müesseselere ait jeoteknik ve performans bilgileri, Nihai Rapor, ODTÜ, Ankara, Mayıs, 1988, 168 sayfa.

 

Paşamehmetoğlu, A.G., Karpuz, C, Ünal, E., Tutluoğlu, L., Bölükbaşı, N., Özgenoğlu, A., Bilgin, A., Didari, V., Müftüoğlu, Y., Gerçek, H., Akçın, N., Buzkan, İ., Özel, R., Bozdağ, T., Özkan, İ., Yeşil, M., Ceylanoğlu, A., Dinçer, T., Toper, Z., Sel, İ., Sarı, D., Erdem, B., Koncagül, O., Açaralp, O., Köksal, N., Eraslan, K., Haner, B., Ülkü, T., Çolak, K., Kaymakçı, E., Kızgut, S., Yaralı, O., "Gelik işletmesi kömür ve kayalarının kaya mekaniği ve dizayn parametrelerinin çıkartılmasının araştırılması", Nihai Rapor, ODTÜ, Haziran 1989, 225 sayfa.

 

Paşamehmetoğlu, A.G., Karpuz, C., Özgenoğlu, A., Ünal, E., Tutluoğlu, L., Bölükbaşı, N., Bilgin, A., Didari, V., Müftüoğlu, Y., Gerçek, H., Akçın, N., Buzkan, İ., Özel, R., Bozdağ, T., Özkan, İ., Yeşil, M., Ceylanoğlu, A., Dinçer, T., Toper, Z., Sel, İ., Sarı, D., Erdem, B., Koncagül, O., Açaralp, O., Köksal, N., Eraslan, K., Haner, B., Ülkü, T., Çolak, K., Yaralı, O., "Kandilli işletmesi kömür ve kayalarının kaya mekaniği ve dizayn parametrelerinin çıkartılmasının araştırılması", Nihai Rapor, ODTÜ, Haziran 1989, 139 sayfa.

 

Paşamehmetoğlu, A., Karpuz, C., Tutluoğlu, L., Bölükbaşı, N., Bilgin, A., Özgenoğlu, A., Ünal, E., Didari, V., Müftüoğlu, Y., Gerçek, H., Akçın, N., Buzkan, İ.,Bozdağ, T., Koncagül, O., Toper, Z.., Yeşil, M., Erdem, B., Özel, R., Dinçer, T., Ceylanoğlu, A., Özkan, İ., Acaralp, O., Sel, İ., Sarı, D., "Asma işletmesi kömür  ve kayalarının kaya mekaniği ve dizayn parametrelerinin çıkartılmasının araştırılması", Nihai Rapor 1: Asma İşletmesi Kömür ve Kayalarının Fiziksel ve Mekanik Özellikleri, Kütlesel Özellikleri ve Kesilebilirlikleri, Nihai Rapor, ODTÜ, Temmuz 1989, 150 sayfa.

 

Paşamehmetoğlu, A.G., Bozdağ, T., "Üç eksenli şişme deney sistemi", AFP, ODTÜ, Ankara, Aralık, 1993.

 

Paşamehmetoğlu, A.G., Bozdağ, T., Sarı, D., "Berke dam site right bank laboratory investigations", METU, Ankara, April, 1995.

Paşamehmetoğlu, A.G., Bozdağ, T., Sarı, D., "Berke dam site right bank geophysical investigations", METU, Ankara, April, 1995.

 

Paşamehmetoğlu, A.G., Karpuz, C., Bozdağ, T., Hindistan, M.A., Açıkgöz, B., "Açıkocak iş makinaları için performans artırma teknolojilerinin geliştirilmesi", TÜBİTAK, Ankara, 1995, 148 sayfa.

 

Karpuz, C., Bozdağ, T., Açıkgöz, B., "Patlatma veriminin tayini için görüntü izleme sisteminin geliştirilmesi", TÜBİTAK, Ankara, Şubat, 1996.

 

Karpuz, C., Bozdağ, T., Başarır, H., " Sürekli yenilme durumu için üç eksenli deney sistemi ", TÜBİTAK, Ankara, Şubat, 1998.

 

Karpuz, C., Güyagüler, T., Bağcı, S., Bozdağ, T., Hindistan, M.A., Başarır, H., Keskin, S., Türksoy, U., "TKİ yeraltı ocaklarının kendiliğinden yanma ve gaz degaj özelliklerinin araştırılması", ODTÜ, Ankara, Nisan, 1998.

 

8. Çalıştığı Projeler

    Proje  adı                   :  TKİ Dekapaj İhale Panoları için Makina Parkı                                                        Seçimi- Maliyet Analizi ve Birim Maliyetin (TL/m3)                                            Saptanması

       Proje no                    :  86-03-05-01-02

       Destekleyen kuruluş   :  TKİ

       Proje süresi                :  24 ay

 

    Proje  adı                   :  Gelik ve Kandilli İşletmeleri Kömür ve Kayalarının

                                           Kaya Mekaniği ve Dizayn Parametrelerinin

                                           Çıkartılmasının Araştırılması

       Proje no                    :  88-03-05-01-05

       Destekleyen kuruluş   :  TTK

       Proje süresi                :  6 ay

 

    Proje  adı                   :  Asma İşletmesi Kömür  ve Kayalarının Kaya Mekaniği                               ve Dizayn Parametrelerinin Çıkartılmasının

                                           Araştırılması

       Proje no                    :  88-03-05-01-04

       Destekleyen kuruluş   :  TTK

       Proje süresi                :  24 ay

 

    Proje  adı                   :  Üç Eksenli Şişme Deney Sistemi

       Proje no                    :  AFP-91-03-05-01

       Destekleyen kuruluş   :  ODTÜ

       Proje süresi                :  24 ay

 

 

 

    Proje  adı                   :  Açıkocak İş Makinaları için Performans Artırma                                         Teknolojilerinin Geliştirilmesi

       Proje no                    :  MİSAG-33 (DPT)

       Destekleyen kuruluş   :  DPT-TÜBİTAK

       Proje süresi                :  24 ay

 

    Proje  adı                   :  Patlatma Veriminin Tayini için Görüntü İzleme                                                         Sisteminin Geliştirilmesi

       Proje no                    :  YBAG-117

       Destekleyen kuruluş   :  TÜBİTAK

       Proje süresi                :  24 ay

 

    Proje  adı                   :  Berke Barajı Sağ Yamacında Jeoteknik Parametrelerin                                           Belirlenmesi

       Proje no                    :  94-03-05-01-05

       Destekleyen kuruluş   :  Çukurova Elektrik A.Ş.

       Proje süresi                :  3 ay

 

    Proje  adı                   :  Sert Mermer Madenciliğinde Üretim Verimini Artırma                                             ve Fiyatlandırma Teknolojilerinin Geliştirilmesi

       Proje no                    :  AFP-03-05-DPT.94K120396

       Destekleyen kuruluş   :  DPT

       Proje süresi                :  36 ay

 

    Proje  adı                   :  Lazer Işını ve Görüntü İşleme Destekli 3-D Parça

                                           Boyut Dağılımı Tayini

       Proje no                    :  AFP-96-03-05-02

       Destekleyen kuruluş   :  ODTÜ

       Proje süresi                :  24 ay

 

    Proje  adı                   :  Sürekli Yenilme Durumu İçin Üç Eksenli Deney

                                           Sistemi      

       Proje no                    :  YDABÇAĞ-384

       Destekleyen kuruluş   :  TÜBİTAK

       Proje süresi                :  12 ay

 

    Proje  adı                   :  Sığ Odaklı Deprem Mekanizmasının Nümerik Analiz

                                           Metoduyla Modellenmesi

       Proje no                    :  AFP-97-03-05-02

       Destekleyen kuruluş   :  ODTÜ

       Proje süresi                :  12 ay

 

    Proje  adı                   :  Mermer Teknolojisinde Pürüzlülük-Parlatılabilirlik

                                           Ölçüm ve Değerlendirme Sistemlerinin Geliştirilmesi

                                           ve İmalatı  

       Proje no                    :  MİSAG-101

       Destekleyen kuruluş   :  TÜBİTAK

       Proje süresi                :  24 ay

    Proje  adı                   :  TKİ Yeraltı Ocaklarının Kendiliğinden Yanma ve Gaz

                                           Degaj Özelliklerinin Araştırılması    

       Proje no                    :  AGUDÖS-97-03-05-01-04

       Destekleyen kuruluş   :  TKİ

       Proje süresi                :  9 ay

 

    Proje  adı                   :  Yüzey Pürüzlülüğünün ve Anizotropinin

                                                Süreksizliklerin Makaslama Dayanımına Etkisinin

                                                Araştırılması

       Proje no                    :  AFP-98-03-05-02

       Destekleyen kuruluş   :  ODTÜ

       Proje süresi                :  24 ay

 

    Proje  adı                   :  Bir Maden İşletmesinin İş Güvenliği, Risk  Yönetimi

                                           ve Sigortalama Teknolojilerinin Geliştirilmesi

       Proje no                    :  AFP-99-03-05-DPT.99.K120540

       Destekleyen kuruluş   :  DPT

       Proje süresi                :  24 ay