MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİMADEN MÜHENDİSLİĞİ


Vizyon

 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü,  Orta Doğu, Türk Cumhuriyetleri, Kafkaslar ve Balkanlarda kendi alanında öncü ve dünyada  saygı duyulan  bir eğitim, öğretim ve araştırma kurumu olmayı hedefler. Bu hedefe ulaşmak için, eğitimde bilişim teknolojilerini, uzaktan ve yerinde, etkileşimli eğitim ve öğretime olanak verecek şekilde etkin ve yaygın olarak kullanacak ve çevre ve ileri teknoloji uygulamaları dahil, maden mühendisliği mesleğinin alt çalışma alanlarında uzmanlaşmayı sağlayacak çok seçenekli bir program oluşturacaktır. Daha çok sayıda yabancı öğrencinin Bölüm’de eğitim görmesi sağlanacaktır. Lisans üstü eğitimin ağırlığı arttırılarak, hedef kitlesi için bu konuda Bölüm bir üs haline getirilecektir. Öğrenci, öğretim üyesi ve araştırmacı değişimi olanaklarını geliştirip kullanarak, ulusal ve uluslararası eğitim ve araştırma kurumları  ile işbirliği arttırılacaktır.  Ülke kalkınmasında öncelikli doğal kaynaklarla ilgili disiplinlerarası seçme araştırma konularına odaklanarak uzmanlık alanları yaratılacaktır.