MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİMADEN MÜHENDİSLİĞİ


Prof. Dr. N. Emre ALTUN

                             

            ealtun@metu.edu.tr

           +90-312-2102656

            Doktora., METU, 2006

            Y.Lisans, METU, 2002

            Lisans, METU, 2000

 Araştırma Alanları: Cevher Hazırlama, Enerji, Katı Fosil Yakıtların Zenginleştirilmesi ve Yanma Özellikleri, Maden-Değirmen Entegrasyou, Cevher Hazırlama Mineralojisi

 

Öğretim Alanları: Endüstriyel Minerallerin Zenginleştirilmesi