MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİMADEN MÜHENDİSLİĞİ


Prof. Dr. Nuray DEMİREL

              

             ndemirel@metu.edu.tr


          +90-312-2105813


          Doktora, Missouri University of Science and Technology

          (University of Missouri-Rolla, UMR) MST, 2006


          Y.Lisans, METU, 2002

          Lisans, METU, 1999
       

 Araştırma Alanları: Yerüstü Madenciliği, Çekme kepçeli Yerkazar Modellemesi ve Simülasyonu, Çekme kepçeli Yerkazar Kinematik ve Dinamik Modellemesi, Ocak Yerleşim Optimizasyonu, Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği, CBS/Uzaktan Algılama

 

Öğretim Alanları: Yeriüstü Madenciliği, Maden Sistem Analizi, Madenlerde Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği, Madenlerde Yaşam Döngüsü Değerlendirme, Maden Havalandırma