ygunes@metu.edu.tr

     +90-312-2102676

     Doktora Sonrası Araştırma, University of Adelaide, 2019

     Doktora, ODTÜ, 2018

     Y.Lisans., ODTÜ, 2013

     Lisans, ODTÜ, 2011                                                                                                                                                                   

Araştırma Alanları: Deneysel ve Hesaplamalı Kaya Mekaniği, Hesaplamalı Plastisite, Sayısal Modelleme, Yeraltı Madenciliği, Tünelcilik, Maden Tasarımı, Yapay Zeka, Simülasyon

Öğretim Alanları: Teorik ve Uygulamalı Kaya Mekaniği, Açık Ocak Madenciliği