ODTÜ Maden Mühendisliği Lisans Programı, öğrencilerin mezun olduklarında aşağıdaki bilgi, beceri ve davranışları edinmiş olmalarını amaçlamaktadır:

1.Mühendislik, bilim ve matematik temellerini kullanarak karmaşık mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisine sahip olması.

2.Mühendislik tasarımı uygulayarak gereksinimleri belirlenmiş durumlarda toplum sağlığı, güvenliği ve refahı ile birlikte global, kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik faktörleri dikkate alan çözüm üretme becerisine sahip olması.

3.Farklı kitleler ile etkin iletişim becerilerine sahip olması.

4.Mühendislik görevlerinde etik ve mesleki sorumluluklarını bilme ve mühendislik çözümlerinin global, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamda etkilerini dikkate alarak bilgiye dayanan kararlar verebilme becerisine sahip olması.

5.Tüm üyelerinin birlikte liderlik ettiği, dayanışmacı ve kapsayıcı bir ortam yarattığı, amaçlara belirlediği, görevler planladığı ve hedeflere ulaştığı bir çalışma grubunda etkin olarak görev alma beceresine sahip olması.

6.Uygun deney geliştirme ve yürütme, veri analiz etme ve yorumlama, sonuç çıkarma amacıyla mühendislik muhakemesinden yararlanma becerisine sahip olması.

7.Uygun öğrenme stratejilerini kullanarak gerektiğinde yeni bilgiyi elde etme ve uygulama beceresine sahip olması.