Orta Doğu Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü, lisans ve lisans üstü düzeyde maden mühendisliği eğitimi vermek, madencilikle ilgili konularda temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak ve bilgi ve bulgularını kamuoyunun hizmetine sunmayı kendisine görev sayar.

ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü Lisans Programı ABET Mühendislik Akreditasyon Komisyonu (EAC) tarafından akredite edilmiştir.