YAN DAL PROGRAMLARI

Kaya Mekaniği Yandal Programı

Son yıllarda, kaya mekaniği, tünel açma gibi madencilik mühendisliği dışındaki çeşitli alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır; kaya temelleri; baraj yapımı; karayolları; derin sondaj; nükleer atıkların, doğal gazın vb. yer altında depolanması; park alanları, metro istasyonları gibi yeraltı sivil ve savunma yapıları. Bu programın temel amacı, başarılı ve motive olmuş öğrencilere mesleklerini disiplinlerarası bir şekilde uygulamalarını sağlayacak olan geniş bir kaya mekaniği bilgisi kazandırmaktır. Program, kaya mekaniği prensiplerinden ve kayadaki yüzey ve yeraltı yapılarına uygulanmasından oluşmaktadır.

Zorunlu Dersler

Ders Kodu

Ders Adı

ODTU Kredisi

İletişim

(s/h)

Lab.

(s/h)

ECTS Kredisi

MINE317

INTRODUCTION TO ROCK MECHANICS

3

2

2

5.0

MINE324

ROCK FRAGMENTATION

3

3

0

5.0

MINE421

APPLIED ROCK MECHANICS: SURFACE STRUCT

3

3

0

5.0

MINE446

APPLIED ROCK MECH.: UNDERGROUND STRUCT.

3

3

0

5.0

 

Maden Mühendisliği Bölümü tarafından onaylanmış 2 seçmeli ders
Toplam minimum kredi: 18

Mineral Teknolojisi Yandal Programı

Endüstri devriminin başlangıcından beri mineral hammadde kullanımı miktar ve kalite olarak giderek artmaktadır. Bu artış, öngörülen gelecekte, artan çevresel kaygılar nedeniyle kaliteye daha fazla önem verilerek sürdürülecektir. Bu program öğrencilerin minerallerin nasıl üretildiğini ve işlendiğini anlamalarına yardımcı olacaktır. Bu anlayışla, diğer disiplinlerden öğrenciler, cevher yataklarını değerlendirmek, cevherlerden metal çıkarmak, atıkları güvenli bir şekilde bertaraf etmek, vb. konularda daha donanımlı hale gelecektir.

Zorunlu Dersler

Ders Kodu

Ders Adı

ODTU

Kredisi

İletişim

(s/h)

Lab.

(s/h)

ECTS Kredisi

MINE202

SURFACE MINING

3

3

0

6.0

MINE309

MINERAL PROCESSING I

3

2

2

5.0

MINE310

MINERAL PROCESSING II

3

2

2

5.0

MINE407

MINE VALUATION

3

2

2

5.0

MINE417

MINE VENTILATION

3

2

2

5.0

MINE419

MATERIALS HANDLING & MINE TRANSPORT

3

3

0

5.0

Toplam minimum kredi: 18