Topoğrafya laboratuvarı lisans öğrencileri tarafından arazi ölçümlerinin yapılmasında kullanılan ekipmanları içermektedir.

Topoğrafya laboratuvarında aşağıdaki ekipmanlar bulunmaktadır:

Üç adet elektronik teodolit ve aksamı.

Üç adet nivo ve aksamı.

Altı adet plançete, alidat ve aksamı.

Dört adet planimetre.

Bir adet total station cihazı.