Kaya Mekaniği Laboratuvarında aşağıdaki temel ekipmanlar bulunmaktadır:

Karot alma, kesme ve düzeltme ekipmanları

Büyük kaya bloklarından numune almak için kullanılan karot matkapları

Elmaslı testere

Yüzey düzeltme taşlama cihazı

Iotech DAQBOOK 200kHz PC Tabanlı Veri Toplama sistemi

200 Ton Tinius Olsen Test cihazı

2800 kN MTS Test cihazı

Taşınabilir direk makaslama kutusu

Kaya ve zemin için motorlu direk makaslama test cihazı

Üç eksenli basınç testi hücreleri

Nokta yükleme test düzeneği

Schmidt çekici

Suda ayrışma dayanımı test düzeneği

Sismik sondajlar için mühendislik sismografı

Titreşim sismografı

Kurutma fırını

Donma çözünme test cihazı

Kaya için darbe dayanım cihazı

Sondaj kuyusu sürgülü mikrometre

Plaka yükleme test düzeneği

Yerinde direk makaslama test düzeneği

Laboratuvarımızda aşağıdaki deneyler yapılmaktadır:

Tek Eksenli Basma Dayanımı

Birim Ağırlık

Gözeneklilik

Nem Oranı

Statik Deformabilite (E)

Yenilme Sonrası Deformabilite (Dilatasyon Açısı)

Üç Eksenli Basınç Testi

Direkt Makaslama

Dona Dayanım

Direkt Çekme Dayanımı

Endirekt Çekme Dayanımı (Brazilian)

Eğilme Dayanımı

Dinamik Deformabilite (Vp, Vs)

Ultrasonik Dalga Hızı

Suda Ayrışma Dayanıklılığı

Nokta Yükleme İndeksi

Darbe Dayanımı

Schmidt Sertliği

Shore Sertliği

Balast Hazırlama

Diğer Hizmetler

Kaya Kütlesi Sınıflaması (sistem başına, sandık başına)

Arazi Sismik Hız (P hızı, 2 atımlı, < 70 m)

Arazi Sismik Hız (P hızı, 2 atımlı, > 70 m)

Arazi Sismik Hız (S hızı, 2 atımlı, < 50 m)

Arazi Sismik Hız (S hızı, 2 atımlı, > 50 m)

Bloktan Karot Alma

Karot Kesme ve Düzeltme

Plaka Kesme ve Düzeltme

DENEYLER HAKKINDA BİLGİ