Orta Doğu Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü uluslararası düzeyde saygın bir eğitim ve araştırma kurumu olmayı, eğitim ve araştırmada en ileri teknolojileri kullanmayı, ulusal ve uluslararası eğitim kurumları ile ortaklık ve işbirliğini öğrenci, eğitici ve araştırmacı değişim programları ile geliştirmeyi, lisansüstü programları güçlendirerek bölümü ileri düzeyde eğitimde üs haline getirmeyi, madencilik endüstrisi ile güçlü bağları sürdürmeyi üstlenir.