Orta Doğu Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü'nün misyonu insanlığın, yenilenemeyen doğal kaynaklara güvenli, ekonomik, verimli, çevresel ve sosyal açıdan kabul edilebilir şekilde erişmesi için en üst uluslararası maden mühendisliği standartlarında eğitim vermek, araştırma yürütmek ve toplumu maden mühendisliği bilimi ve teknolojisi ile ilgili konularda aydınlatmaktır.