ODTÜ Maden Mühendisliği Lisans Programı, öğrencilerini mesleki etik kuralları dikkate alarak ve de toplumsal ve çevresel sorunların bilincinde olarak, meslek alanlarında ortaya çıkabilecek yeni problemlere ve durumlara uyum sağlayabilen, üretken ve yenilikçi mühendisler olarak hazırlamayı amaçlamaktadır. Bu genel amaç doğrultusunda lisans programı mezunlarımızın kısa vadede erişmeleri beklenilen kariyer hedefleri şunlardır:

  1. Maden veya cevher hazırlama mühendisliği veya ilgili alanlarda faaliyet gösteren, önde gelen kurum ve şirketlerce teknik, araştırma, iş güvenliği, veya yönetici konumlarında tercih edilmek;
  2. Çok disiplinli projelerde lider veya başarılı bir takım üyesi olarak çalışmak;
  3. Lisansüstü eğitim ve/veya mesleki gelişim programlarına devam etmek;
  4. Mesleklerine ve topluma hizmet amacıyla mesleki ve sosyal etkinliklere katılmak.