fsahiner@metu.edu.tr

 +90-312-2105828

 Lisans, ODTÜ, 2018

 Araştırma Alanları: Maden Tasarımı